غذای اصیل گیلانی کافه‌رستوران سنتی چشمیران شیرودی کامنت و ن

غذای اصیل گیلانی😍 . کافه‌رستوران سنتی چشمیران . #تنکابن-بلوار شیرودی . کامنت و نظر فراموش نشه... . #شمال #مازندران #شهسوار #نشتارود #تنکابن #رامسر #متل_قو #عباس_آباد #رستوران #کافه #غذا #جوجه #گیلانی #کوبیده #چنجه

برو به منبع اصلی