گاهی رنگ و نقش گلیم ها، نه تنها بر خانه‌مان، که بر دل خودما

. گاهی رنگ و نقش گلیم ها، نه تنها بر خانه‌مان، که بر دل خودمان هم می نشینند. رنگ هایی که با نورد می رقصند و نقش هایی که حرف از اصالت می زنند. . @da.utopia #گلیم_دستباف #شیراز #پشم_دستریس #گلیم_شیراز

برو به منبع اصلی