یه روز پدربزرگ برام يه کتاب دست نويس آورد، کتابی گرون قيمت

💕💗💕 💞یه روز پدربزرگ برام يه کتاب دست نويس آورد، کتابی گرون قيمت و با ارزش... وقتی دادش به من تاکيد کرد که اين کتاب مال توئه، مال خود خودته... و من از تعجب شاخ در آورده بودم که چرا بايد چنين هديه با ارزشی رو بی هيچ مناسبتی به من بده، من اون کتاب رو گرفتم و يه جايی پنهونش کردم... 💕💗💕 💞چند روز بعدش به من گفت کتابت رو خوندی؟ گفتم نه، وقتی ازم پرسيد چرا گفتم گذاشتم سر فرصت بخونمش، لبخندی زد و رفت... همون روز عصر با يک نسخه از روزنامه همون زمان که تنها روزنامه ی اون دوره بود برگشت اومد خونه ما و روزنامه رو گذاشت روی ميز، من برداشتم نگاهی بهش انداختم که گفت اين مال من نيست امانته بايد ببرمش... 💕💗💕 💞به محض گفتن اين حرف شروع کردم با اشتياق تمام صفحاتش رو ورق زدن...سعی ميکردم از هر صفحه ای حداقل يک مطلب رو بخونم...در آخرين لحظه که پدربزرگ ميخواست از خونه بره بيرون تقريبا به زور اون روزنامه رو از دستم بيرون کشید و رفت... 💕💗💕 💞فقط چند روز طول کشيد که اومد پيشم و گفت ازدواج و عشق مثل اون کتاب و روزنامه میمونه... ازدواج اطمينان برات درست میکنه که اين زن يا مرد مال تو هستش مال خود خودت، اون موقع هست که فکر میکنی هميشه وقت دارم بهش محبت کنم، هميشه وقت هست که دلش رو به دست بيارم، هميشه میتونم شام دعوتش کنم ، اگر الان يادم رفت يک شاخه گل به عنوان هديه بهش بدم، حتما در فرصت بعدی اين کارو میکنم ، حتی اگه اون آدم خیلی با ارزش باشه مثل اون کتاب نفيس و قيمتی... 💕💗💕 اما وقتی که اين باور در تو نيست که اين آدم مال منه، و هر لحظه فکر میکنی که خوب اين که تعهدی نداره، میتونه به راحتی دل بکنه و بره، مثل يه شی با ارزش ازش نگهداری میکنی و هميشه ولع داری که تا جايی که ممکنه ازش لذت ببری، شايد فردا ديگه مال تو نباشه، درست مثل اون روزنامه حتی اگه هيچ ارزش و قيمتی هم نداشته باشه... و این تفاوت عشق است با ازدواج!!! . . . . . سلااام...🙋 حالتون چطوره دوستان...😊 امیدوارم حال دلتون خوش و تنتون سلامت باشه...😍💟😍 . کپشن رو خوندین؟ نظرتون چیه؟؟؟🤗🤓 آیا واقعا همچین تفاوتی بین عشق و ازدواج هست یا نه؟؟؟🤔🙄 . بیاین با هم در موردش حرف بزنیم😊 . مچکرم از همراهیتون عزیزان❤🙏 . 👑سانا👑 . . . . . . . #روانشناسی_ازدواج #روانشناسی_زنان #روانشناسی_زوجین #روانشناسی_خانواده #عشق❤️ #ازدواج_موفق #زوج_درمانی #خانواده_موفق #زندگی_مشترک #رابطه_سالم #عشق_من #مسجد_نصیرالملک #مسجد_نصیرالملک_شیراز #شیراز_زیبا #عکس_عاشقانه #روانشناسی_عشق #روانشناسی_مردان #مشاوره_ازدواج #رابطه_موفق #متن_روانشناسی

برو به منبع اصلی