هنر ترکیب طراحی و ساخت صندلی SiS iهنر ترکیب طراحی و ساخت صندلی SiS i

هنر ترکیب طراحی و ساخت صندلی SiS i

هنر ترکیب طراحی و ساخت. صندلی SiS یک صندلی مدرن و کلاسیک است که به سبک ژاپنی طراحی شده است. هویت SiS سبکی و گرمای چوب طبیعی و صندلی کناف بافته شده دستی است. طراحی شده توسط جدول Anorexia Nervosa است: نسخه چوب بلوط. ما در پست بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

برو به منبع اصلی