این وسیله حدود 200 دلار قیمت دارد

. این وسیله حدود 200 دلار قیمت دارد. #علاالدین_ویدیو #علاالدین #علاءالدین #پاساژ_علاالدین #مجتمع_علاالدین #موبایل #گوشی #alaedin #alaeddin #mobile #phone #mobile_video #alaedin_video

برو به منبع اصلی