ژئوم یا علف مبارک ID: Geum reptans از خانواده: Rosaceae گیاژئوم یا علف مبارک ID: Geum reptans از خانواده: Rosaceae گیاژئوم یا علف مبارک ID: Geum reptans از خانواده: Rosaceae گیاژئوم یا علف مبارک ID: Geum reptans از خانواده: Rosaceae گیاژئوم یا علف مبارک ID: Geum reptans از خانواده: Rosaceae گیا

ژئوم یا علف مبارک ID: Geum reptans از خانواده: Rosaceae گیا

. 😍😍😍 ژئوم یا علف مبارک ID: Geum reptans از خانواده: Rosaceae گیاه دائمی به بلندی 15 و گستردگی 20 سانتی‌متر است. دارای برگ‌های گرد دندانه دار با بریدگی‌های عمیق بوده و گل‌های فنجانی شكل زرد رنگ آن اواسط تابستان ظاهر می‌شوند. ❇ نیازها: به مكان آفتابی و خاك غنی با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن 15- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. 🌱 ازدیاد: از طریق كاشت بذر و یا تقسیم گیاه در بهار یا پائیز امكان‌پذیر است.  . 🍀 🍀 🍀 📷From Pinterest

برو به منبع اصلی