با سلام واقعیت مسئله سکته ها و بیماریهای خاص عدم گردش خون در

با سلام واقعیت مسئله سکته ها و بیماریهای خاص عدم گردش خون در بدن است که یا بعلت غلیظی خون است که در رگها و مویرگها مخصوصا به گردش در نمیاد و یا وجود چربی هست که در رگها و مویرگها از جریان خون جلو گیری میکند که منجر به سکته قلبی و مغزی میشود .خون بعلت مسدود شدن رگها توسط چربی نمی تواند جریان یابدپس ماندگار و ورم و در نتیجه سرطان ایجاد میکند که این ورم به تمامی بدن سرایت میکند .پس وقتی که چائی شما پر رنگ میشه همیشه مقداری ابلیمو اضافه میکنید تا رنگ چای رقیق گرددو بعد میل میکنید . وقتی خون غلیظ شده نمی تواند به جریان بیفتد و اگر چربی هم داشته باشه واویلا پس در این صورت از دارو و درمان طبی و سنتی استفاده میکنیم که بلکه هم چربی از بین برود و هم خون غلیظ رقیق شود تا بزندگی ادامه دهیم و به جای دارو و طب سنتی میشود با نوش جان کردن انگور فرنگی که تمام دستگاهای بدن اسیر معجزه این میوه شده اند استفاده کرد،نه به دکتر بروید نه دارو بخورید نه عمل قلب باز انجام دهید با خیال آسوده با توجه به عنایت خداوند که آفریده هایش یکی پس از دیگری معجون و معالج و درمان اکثر بیماریها می باشد تهیه کنید 💥شماره تماس جهت خرید نهال انگور فرنگی سینا بنیادی .

برو به منبع اصلی