یه ایده برای دیوار تی وی براتون آوردم تظرتون با این آجرا برایه ایده برای دیوار تی وی براتون آوردم تظرتون با این آجرا برایه ایده برای دیوار تی وی براتون آوردم تظرتون با این آجرا برا

یه ایده برای دیوار تی وی براتون آوردم تظرتون با این آجرا برا

یه ایده برای دیوار تی وی براتون آوردم 😊 تظرتون با این آجرا برای دیوار خونه چیه؟؟ رنگ یا کاغذ دیواری یا آجر؟؟؟ به نظرم دیوار تی وی باید جوری باشه که امکان تغییر دکوراسیون خونه باشه . نه؟؟ عکس از : @malydomeknawsi

برو به منبع اصلی