به این ربات مار شکل نگاه کنید این از روی لوله های موجود در i می خزد

به این ربات مار شکل نگاه کنید. برای بررسی مشکلات احتمالی یا نقص عملکرد ، در محیط های صنعتی از لوله ها می خزد. اعتبار را دنبال کنید: ناشناخته ، DM ذکر شده است # ربات # رباتیک # بوستونروبیک # مکاترونیک # هوش مصنوعی # آموزش ماشین # آموزش عمیق # ماشین # تلویزیون # کامپیوتر # هوشمند #techologynews #robotik # robótica # مهندسی # الکترونیک #newtech # نوآوری #ai

برو به منبع اصلی