و باز هم نمونه ایی دیگه از آستریاس های کلکسیونی که همشون از

🤗🌵 و باز هم نمونه ایی دیگه از آستریاس های کلکسیونی که همشون از بذرهای تولید گلخونه خودمونه 🤗❤️ . 💵 بسته صد عددی بذر آستریاس های کلکسیونی : دویست و پنجاه هزار تومان 💵 📳 # 🚚 #ارسال_به_سراسر_ايران داریم ❤️❤️

برو به منبع اصلی