کنترل بیماریهای قارچی در آبزیان استفاده از مواد شیمیایی از

. کنترل بیماریهای قارچی در آبزیان . استفاده از مواد شیمیایی از جمله روش‌هاي معمول براي کنترل بیماري قارچی آبزیان می‌باشد. استفاده طولانی مدت از این ترکیبات شیمیایی باعث مسمومیت تنفسی و جهش‌هاي ژنتیکی شده و احتمال ابتلا به سرطان را بالا برده و در آبزیان باعث مهار سیستم ایمنی، باقی ماندن در بافت‌ها و توقف رشد می‌شود. افزایش عفونت‌ها در سال‌هاي اخیر و محدودیت‌هایی همچون تنوع کم و گران بودن داروهاي ضد قارچی، عوارض جانبی و مقاومت قارچ‌ها نسبت به داروهایی که در درمان بیماريهاي قارچی مورد استفاده قرار می‌گیرند، موجب شده است تا پژوهشگران با توجه به پتانسیل گیاهان دارویی، به جستجوي داروهاي ضد قارچی جدیدي در میان گیاهان دارویی بپردازند. داروهاي گیاهی با ایجاد عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهاي سنتزي، عدم ایجاد مقاومت دارویی، سلامت و بهداشت محیط زیست مورد توجه قرار گرفته‌اند. . . . . #باریج_وت #باریج_اسانس #دامداری_صنعتی #دامپزشکی #آبزی_پروری #پرورش_ماهی #مزرعه_ماهی #ماهیان

برو به منبع اصلی