مهربانی قرنطینه نیست امام علي‏ عليه السلام : كَما تُعينُ تُع

مهربانی قرنطینه نیست.. امام علي‏ عليه السلام : كَما تُعينُ تُعانُ آن گونه كه ياری مي‏كنی ، ياری مي‏شوی پخش گوشت نذری خیر عزیز بین خانواده های نیازمند🙏🌺 #انگیزشی #رواشناسی #مشاوره #موفقیت #مهربانی_را_بیاموزیم #همنوع_دوستی #pars_baft_golestan

برو به منبع اصلی