آکوتونیک باریج آکوتونیک باریج فرآورده‌ای گیاهی متشکل از تیم

. آکوتونیک باریج آکوتونیک باریج فرآورده‌ای گیاهی متشکل از تیمول و آویشن است که در تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری و کمک به درمان انواع بیماری‌های آبزیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله مزایای این فرآورده می‌توان به کاهش تلفات، کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش مقاومت علیه انگل‌ها و تک یاخته‌ها، افزایش پاسخ ایمنی و بهبود اثر بخشی داروها و واکسن‌ها، افزایش ایمنی غیرفعال، کاهش ابتلا و افزایش مقاومت به بیماری‌های ویروسی، بهبود شاخص های تولید مثل، تقویت هضم و کاهش نفخ اشاره کرد. . . . #باریج_وت #باریج_اسانس #آبزی_پروری #پرورش_ماهی

برو به منبع اصلی