گاهی زندگی دوباره شما را در همان وضعیت گذشته قرار می دهد که

... گاهی زندگی دوباره شما را در همان وضعیت گذشته قرار می دهد که ببیند درس را آموخته اید یا خیر! ... کافه های جهان آکادمی های عاشقی اند، نکند تعطیل شوند؟! ☕🍰🍫 #فوتو_بای_من ✋ #کافه_گردی #لاته #کیک_شکلاتی #عصرونه #بهار #عشق #عاشقی

برو به منبع اصلی