تا این حد زیبا و خااااص، من که از تماشا کردنش سیر نمیشم ❤️

🌹🌵 تا این حد زیبا و خااااص، من که از تماشا کردنش سیر نمیشم ❤️🌵 پارسال که تنوع رنگی بذرهایی که کاشتیم رو سفیدمون کرد، مطمئنم که امسال قند توی دلمون آب میکنن 😉🤗🌱 . . @cactus.farm

برو به منبع اصلی