محبوبِ من شما تنها گل من در این عالمید شما نباشید دنیا یک گ

... محبوبِ من شما تنها گل من در این عالمید شما نباشید دنیا یک گلدانِ خالی ست.. 🌸🍃 #فوتو_بای_من ✋ #عیدتون_مبارکا 🎉 #نیمه_شعبان #تولد_امام_زمان #یوسف_زهرا #حضرت_مهدی #سال_ظهور #ان_شاءالله #بهار #شمعدانی #آسمان_آبی

برو به منبع اصلی