: من که اولش بادمجون دیدم، شما چی‌ دیدید!؟ ‏Credit: Unknown

: 🧐 من که اولش بادمجون دیدم، شما چی‌ دیدید!؟ . . . . . . ‏Credit: Unknown ‏For Credit/Removal, please DM . . لذّت دامپروری در مزرعه‌ی گلستان . . . #گاودار #هلشتاین #سیمنتال #گاو_سیستانی #گوشت #برزیل #گاوچران #گاوداری #گاوشیری #لبنیات #شیردوش #گوساله #گوسفند_زنده #میش #بز #دیدنیها #الغنام #sheepsheep #cattle #cow #simental #farming #cowboy

برو به منبع اصلی