روش آبیاری صحیح: آبیاری باید به گونه ای باشد که حتما آب اضاف

روش آبیاری صحیح: آبیاری باید به گونه ای باشد که حتما آب اضافه از انتهای گلدان خارج شوداین عمل علاوه براین که به تمام نقاط ریشه آب میرسد از باز بودن سوراخ های انتهای گلدان هم مطمعن میشوید. برای محاسبه زمان صحیح آبیاری راحت ترین روش فرو بردن دوبند انگشت در خاک است که اگر احساس نم وخیسی نکردیدآبیاری را انجام دهید. نکته: 💕آبیاری بسته به فصل ونوع گیاهان فرق دارد. 💕هرگز برای آبیاری به خشک بودن سطح خاک توجه نکنید. 💕بهترین زمان آبیاری صبح ها قبل از طلوع کامل خورشید است. 💕آب زیرگلدانی حتما باید بعد هر آبیاری خارج شود. #گلفروشی_آنلاین #گلخانه #گلخانه_آپارتمانی #گل #گلدان_فانتزی #گلدان_سرامیکی #گلدان_چوبی #گیاه #گیاه_آپارتمانی #گیاهان_زینتی #گل_آپارتمانی #گل_گیاه #گل_و_گیاه #گلخونه #نگهداری_گیاه

برو به منبع اصلی