لمپی اسکین بیماری لمپی اسکین یک بیماری مهم اقتصادی در گاو ا

. لمپی اسکین . بیماری لمپی اسکین یک بیماری مهم اقتصادی در گاو است که از نظر ایجاد خسارت با بیماری تب برفکی قابل مقایسه است. عامل بیماری یک ویروس از خانواده آبله و جنس آبله بزی است. انتقال ویروس بیماری توسط نیش حشرات به ویژه پشه ها، تماس مستقیم دام آلوده با دام های سالم و انتقال ویروس از طریق جراحات جلدی ایجاد می شود. میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری تا 40 درصد هم گزارش شده است. بیماری باعث آسیب شدید و دائمی پوست، ضایعات در دهان و حلق و دستگاه تنفس شده، آبریزش چشمی و در نتیجه باعث لاغری شدید و قطع شیر شده که میتواند برای ماه ها باقی بماند. اگرچه این بیماری جزو بیماری های مشترک انسان و دام نبوده ولی شیوع احتمالی بیماری لمپی اسکین در بین دام ها به دلیل کاهش تولید شیر،سقط جنین، ناباروری، کاهش کیفیت پوست و آسیب های پوستی در دام های آلوده ضرر و زیان اقتصادی بسیاری را به همراه دارد. . . . #بیماری‌_های_دام #باریج_وت #باریج_اسانس #دامداری_صنعتی #دامپزشک #دامپزشکی #لمپی_اسکین

برو به منبع اصلی