سردر زورخانه با تزیینات ٱجری و درب فلزی با نمایه های ورزش ب

. سردر زورخانه با تزیینات ٱجری و درب فلزی با نمایه های ورزش باستانی زورخانه همه کسی همدان- خیابان شهدا ،سَرِگذر دوره معاصر . عکس از: اقای امید رحمانی نژاد @omid.r.n.l1990 . . #سردرزیبا #سردرهای_تاریخی_همدان #سردرهای_تاریخی_ایران #درهاودروازه_ها #سردر_قدیمی # #خیابان_سیروس #سه_راه_دانگی #همدان_قدیم #ایرانگردی #همدانگردی #توریسم #گردشگری #عکاسی #معماری_فاخر #معماری_ٱجری #معمار #فتوگرافی #تهران_قدیم #همدان #ایران #خیابان_شهدا #خانه_قدیمی

برو به منبع اصلی