باهوشا بگین ببینم جواب معادله آخر چند میشه؟؟‌ برامون تو کام

. 🤨باهوشا بگین ببینم جواب معادله آخر چند میشه؟؟‌ . 😍برامون تو کامنت بنویسین . 😋دوستاتون هم تگ کنین ببنین اونا میتونن حل کنن یا نه؟

برو به منبع اصلی