زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خد

زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم #یلداتون مبارک #یلدا # #چیدمان #ایده #شمع #اکسپلور #اكسبلورر #ایده_یلدایی

برو به منبع اصلی