در ورودی مسجد قنبرعلی خان با تزیینات کاشی بسرقت رفته! متن ک

. در ورودی مسجد قنبرعلی خان با تزیینات کاشی بسرقت رفته! متن کاشی بسرقت رفت: در عهد دولت ابد مدت سلطان بن سلطان، خاقان ابن خاقان، ناصرالدین شاه قاجار....) دوره ناصری چالمیدان،طهران . #سردر #جلوخان #photography #photo #iranianwindows #دروپنجره #سردرهای_تاریخی_ایران #دوره_قاجار #کاشی #تاریخ_ایران #تاریخ_معاصر #تهران #تهران_قدیم #تهرانگردي #تاریخ_تهران #معماری #معمار #معماری_ایرانی #معماری_سنتی #معماری_سنتی_ایران #معماری_سنتی_اصیل_ایرانی #گچبری #گچبری_دستی #گچبری_سقف #اجرکاری #آجرکاری #أجر #آجرکاری_ایرانی #معمارباشی‌

برو به منبع اصلی