اگر سیاه‌چاله به اندازه‌ی یک سکه بر روی زمین پدیدار شود این

اگر سیاه‌چاله به اندازه‌ی یک سکه بر روی زمین پدیدار شود این اتفاق رخ می‌دهد. لطفا از پیج ما دیدن کنید #تدریس_خصوصی #خوزستان #دزفول #اندیمشک #فیزیک #لباس_فضانوردی #اتمسفر_زمین #ستاره_دنباله_دار #حرکت_زمین #ماه #نجوم #ناسا #خورشید #nasa #علم #فضانوردی #زمین #تصاویر_خورشید #سیاره_مشتری #دانستنی #جالب #علمی #فکت #حقیقت #fact

برو به منبع اصلی