پاییز، عاشقانه ترین فصل سال دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست؛ ام

🍁 پاییز، عاشقانه ترین فصل سال دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست؛ اما فصل پاییز را برای دل خودت آرام تر ورق بزن؛ و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپار … که عشق لابلای همین رنگ های زیباست! 👈 بفرست برای عشق زندگیت، تگش کن♥️ 🎥 @hojatashrafzade

برو به منبع اصلی