نمونه ای از بذرهای آدنیوم که کاشتم و بسیار عالی سبز شدن و د

🌵🌹 نمونه ای از بذرهای آدنیوم که کاشتم و بسیار عالی سبز شدن و دارن رشد میکنن ❤️🌞 . . 💵 بسته پنجاه عددی بذر آدنیوم: صد و پنجاه هزار تومان 💵 💵 بسته صد عددی : دویست و پنجاه هزار تومان 💵 📳 # 🚚 #ارسال_به_سراسر_ايران داریم ❤️❤️ . . #آدنیوم #گلخانه #بازارگل #بذر #گل #گلدان #دستسازه #دوستت_دارم #عشق #پاکسازی #خدایاشکرت #متشکرم #thanksgiving

برو به منبع اصلی