قابل توجه هموطنان عزیز در سراسر کشور# قد انگور فرنگی 100 سال

💥قابل توجه هموطنان عزیز در سراسر کشور # قد انگور فرنگی 100 ساله هم باشه از 150 سانتیمتر تجاوز نمیکند. کلفتی ساقه هاش به اندازه کلفتی انگشتان دست میباشد . 💥نهال نورس که از سر شاخه های انگور فرنگی مادرهرس میگردد و یک سال در برابر آفتاب و یک سال در برابر برف و باران قرار میگیره تا در هر شرایط آب وهوایی سازش داشته باشد و در سه سالگی باور و میوه میدهد. 💥 از ریشه نهال جوانه هایی تولید و به بوته جدید تبدیل و در نهایت نهال نورس پس از دوسال که اکنون 5 ساله شده به نهال مادر اختصاص می یابدرفته رفته با گذشت سالهادرختچه تنومندی را تشکیل میدهد که دارای میوه پر بار و پر بوته و مقاوم در یرابر سرما و گرما زینت بخش باغات و منازل شما وتزیین سفره های شادی شمارو تشکیل میدهد. در خرداد ماه گلهای انگور فرنگی با خوشه های لرزان و غوره های سیزرنگ شما رو مات و مبهوت ودر تیر ماه و مردادو شهریور بر داشت میوه شروع میگردد ومدت 6 ماه میوه روی شاخه ماندگار و بصورت کشمش قرمز ریزنقش در لابلای برفها و برگهای خشکیده شما رو میطلبد. با تمام خواص درمانی ذکر شده شما شاهد زیبایی این محصول کمیاب و نایاب که توانسته ایم پای سفره هاتون بنشانیم بسیارخرسندم 📲شماره تماس برای خرید نهال : سینا بنیادی .

برو به منبع اصلی