1 31 اکتبر که به‌هالووین (Halloween ترکیب دو کلمه Hallow م

🧡🎃 . . . #هالووین 1 . . . 31 اکتبر که به‌هالووین (Halloween ترکیب دو کلمه Hallow مقدس و E’en که همان Evening به لهجه ایرلندی است، به معنای سر شب) شهرت دارد، ریشه در رسوم سلتیک (ساکنان اولیه جزایر بریتانیا) دارد و آداب آن بیشتر از ایرلند و اسکاتلند آمده است. تاریخ این روز به بیش از 2000 سال گذشته بازمی‌گردد.... . . . #هالووین #هالووین_پارتی #جشن #تاریخچه_هالووین #کدوحلوایی🎃 #نارنجی #مشکی #نقاب_هالوین #هالویین🎃🎃 #هالووین_از_انچه_فکر_میکنید_به_شما_نزدیک_تر_است #اکتبر31 #جشن_ایرلندی #مقدس

برو به منبع اصلی