هابیل مزه از بهشت ولنتاین سال 1399 در رستوران هابیل لحظات عا

💚💙هابیل مزه از بهشت💙💚 ولنتاین سال 1399 در رستوران هابیل لحظات عاشقانه و رمانتیک در انتظار شماست. خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو من و تو، بی من‌و‌تو، جمع شویم از سر ذوق خوش و فارغ، ز خرافات پریشان، من و تو عموم‌ازاد است . #تبلیغات

برو به منبع اصلی