نمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای استنمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای است

نمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای است

نمای کرتین وال : سیستم نمای کرتین وال نوعی نمای شیشه ای است که معمولا ازشیشه و پروفیل آلومینیوم می باشد و بیشتر برای ساختمان های مرتفع مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین نازک و سبک وزن می باشد. این دیوارها سازه ای نیستند و تنها می توانند وزن خود را تحمل کنند،ولی بار باد و گرانش را به سازه ساختمان انتقال می دهند.نمای کرتین وال به عنوان یک عایق عمل کرده و علاوه بر جلوگیری از نفوذ آب به داخل از هدررفت گرمای داخل نیز جلوگیری می کند. نمای کرتین وال در تغییرات دمایی , نیروی جنبشی ناشی از نیروی باد مابین طبقات و نیروهای لرزه ای بسیار مقاوم است . شرکت مشاوره، طراحی و بازسازی تازنگ تلفن های تماس : 77433720 – 77477 855 #گروه_طراحی #تازنگ #معماری #معماری_داخلی #ویلا_مدرن #طراحی_داخلی_منزل #بازسازی_منزل #ویلا_لواسان #مشاوره_طراحی_دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #طراحی_ویلا #بازسازی #شرکت_طراحی_داخلی #شرکت_معماری #پارکت_لمینت #اجرای_ویلا #اجرای_فضای_سبز #اجرای_باغ_بام #arch #architecture #interiordesign #tazang #design #design_construction #engineering_company #consultation #roofgسرامیک سرامیک #سرامنما

برو به منبع اصلی