‎هر چه فکر می‌کنم می‌بینم قرار نبوده ما این‌چنین با بغل دستی

‎هر چه فکر می‌کنم می‌بینم قرار نبوده ما این‌چنین با بغل دستی‌های‌مان در رقابت‌های تنگانگ باشیم تا اثبات کنیم موجود بهتری هستیم، این همه مسابقه و مقام و رتبه و دندان به هم نشان دادن برای چیست؟ ‎ ‎قرار نبوده همه از دم درس خوانده‌ بشویم، از دم دکترا به دست بر روی زمین خدا راه برویم، بعید بدانم راه تعالی بشری از دانشگاه‌ها و مدرک‌های ما رد بشود… باید کسی هم باشد که گوسفندها را هی کند، دراز بکشد نیلبک بزند با سوز هم بزند؛ و عاقبت یک روز در همان هیات چوپانی به پیامبری مبعوث شود. یک کاوه لازم است که آهنگری کند که درفش داشته باشد که به حرمت عدل از جا برخیزد و حرکت کند… ‎قرار نبوده این‌چنین در محاصره‌ی سیمان و آهن،  طبقه روی طبقه برویم بالا؛ قرار نبوده این تعداد میز و صندلی‌ِ کارمندی روی زمین وجود داشته باشد،‌ بی‌شک این همه کامپیوتر و پشت‌های غوزکرده‌‌ی آدمهای ماسیده در هیچ کجای خلقت لحاظ نشده بوده؛ تا به حال بیل زده‌اید؟ باغچه هرس کرده‌اید؟ آلبالو و انار چیده‌اید؟… کلاً خسته از یک روز کار یَدی  به رختخواب رفته‌اید؟ ‎ ‎چیز زیادی از زندگی نمی‌دانم، اما همین ‌قدر می‌دانم که این ‌همه “قرار نبوده”‌ای که برخلافشان اتفاق افتاده، همگی‌مان را آشفته‌ و سردرگم کرده… آنقدر که فقط می‌دانیم خوب نیستیم از هیچ چیز راضی نیستیم اما سردر نمی‌آوریم چرا. #ملیح_خلفی ‎ #نه_داميست_نه_زنجير_همه_بسته_چرائيم؟ . 🖋 اگه از متن کپشن خوشتون اومد ، پست و برام دایرکت کنین تا متنش و براتون بفرستم 🙏 ‎ #اکبر_حسن_زاده #هوای_دل_همدیگر_را_داشته_باشیم . #دستخط_خودکاری #اکبر_حسن_زاده #خوشنویسی_خودکار #نستعلیق #نستعلیق_خودکاری #کینه #شکسته_نستعلیق #شکسته_نویسی #شکسته_خودکاری #خطاطی #هنر #خوشنویسی_ایرانی #خوشنویسی #خوشنویسی #شکسته_نستعلیق #شعر #متن #متن_ناب #متن_زیبا #متن_نوشته ‏‏tlgrm.me/‏ #خط_تحریری #خط_ناب #cancocanada

برو به منبع اصلی