«نجم‌الدّین کبری پیر ولی تراش» آشنایی با شیخ نجم‌الدّین کبر

📚📚📚 . . . 📗«نجم‌الدّین کبری پیر ولی تراش» . . 📖آشنایی با شیخ نجم‌الدّین کبری: . . حضرت شیخ نجم‌الدّین کبری، عارف قرن ششم هجری، برای اولین بار اجازه‌نویسی در تصوّف را بنیان گذاشتند. رویکرد تأویلی به قرآن، بیان نظریه‌ی رنگ و نور، نظریه‌ی محاضر، و لطائف سبعه درونی از کارهای سترگ ایشان در عالم عرفان و تصوّف است. . . . #شیخ_نجم_الدین_کبری #نجم_کبری #نجم_الدین_کبری دکتر #کاظم_محمدی #انتشارات_نجم_کبری @dr.mohammadi_ @najmekobrapub

برو به منبع اصلی