قسمتی از متن کتاب: انسان شناسی در هر دانشی برای خود جای وسی

📚📚📚📚 📖📖📖📖 قسمتی از متن کتاب: انسان شناسی در هر دانشی برای خود جای وسیعی را اشغال کرده است و این اشغال کردن نیز در هر شکلی به آن دانش از منظری خاص اعتبار می‌دهد و دارای ارزش می‌کند، زیرا بعد از خدا دو موضوع، ارزش نگاه کردن و بررسی نمودن را دارد، یکی هستی به طور کلّی، و یکی هم انسان. #دکتر_کاظم_محمدی✍🏻 #فلسفه_و_هویت_انسان 📕 #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #انسان_شناسی #انسان_فلسفی #موسیقی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_بی_کلام @dr.mohammadi_ @najmekobrapub #najmekobrapub

برو به منبع اصلی