و این مدل بسیار زیبا و خاص از ژمینو هم امسال در جمع مولدهای

🌹🌵 و این مدل بسیار زیبا و خاص از ژمینو هم امسال در جمع مولدهای گلخونه بوده و ازش بذر گرفتیم. بذر ژمینوهای ابلق به صورت میکس هستن. بذرها قوه نامیه بالایی دارن 🌵🌹 . 📲 # 🚚 #ارسال_به_سراسر_ايران داریم ❤️💚💜💛 . #cactusseeds #entrepreneur #hawarthia #adenium #thanksgiving #god #buisiness #photography #modeling #کاکتوس #آستروفیتوم #آستریاس #بذر #ساکولنت #بذرنخل_ماداگاسكار #بذرآدنیوم #خزانه_کاکتوس #آریوکارپوس #آدنیوم #بنسای #ژمینوفردریکی #ژمینوابلق #ژمینوفردریکی_ابلق #آستریاس_ابلق #آستریاس_ویتایپ #آستریاس_نیشکی #دکوراسیون_داخلی

برو به منبع اصلی