پرنده رباتیک با تعامل با GPS داخلی رادیویی که می تواند به ص

😎 پرنده رباتیک با تعامل با GPS داخلی رادیویی که می تواند به صورت هماهنگ و خودمختار در یک فضای هوایی مشخص حرکت کند. این پرنده چابک و حتی قادر به پرواز حلقه ها و پیچ های تند است. . . . . . . . . . #الکترونیک #برق #ربات #رباتیک #پرنده #رباتیک #ربات_پرنده #پرواز #پر #بال #هلیشات #چتر #چترباز #هلیکوپتر #هواپیما #جت #موشک #فضا #آسمان #پرستو #کبوتر #گنجشک #آموزش #آموزش_رباتیک #مهندس #مهندسی #اختراع #ابتکار

برو به منبع اصلی