سلام ●برای درست کردن بندینک باید از اریب پارچه استفاده کنیم

... سلام. ●برای درست کردن بندینک باید از اریب پارچه استفاده کنیم. ●به اندازه هر مقداری که خودمون دوست داریم از اریب پارچه جدا میکنیم. ●پارچه رو روی هم گذاشته و یک دوخت میرویم. ●به پارچه یه سنجاق کوچیک میزنیم و به آرومی سنجاق رو داخل کار میبریم و به آرامی کار رو برمیگردونیم. در نهایت بندینک ما آماده میشه. . . #خیاطی_با_ترنج #خیاطی_از_صفر_تا_صد #خیاطی_هنری_زیبا #خیاطی_بانوان #خیاطی_مولر #خیاطی_آسان #خیاطی_مجازی #خیاطی_ساده #خیاطی_در_منزل #انواع_متد_های_روز #انواع_متدهای_خیاطی #متد_مولر #انواع_الیاف #انواع_پارچه #انواع_دامن #دامن_تنگ #دامن_ساده #کنترل_دامن #زیپ #دوخت_زیپ #دوخت_کمر #دوخت_نواراریب #نوار_اریب #دوخت_پنس #بندینک #دوخت_بندینک #دوخت_چاک_دامن #دامن_فون #اکسپلور_اینستاگرام #اینستاگرام

برو به منبع اصلی