چشمه سیرمه_تاسک_دشمن زیاری این چشمه توسط دامداران بازسازی وا

🎥 چشمه سیرمه_تاسک_دشمن زیاری 🍁 این چشمه توسط دامداران بازسازی وایجاد شده جهت ابخور دام 🍁 قله تاسک: مسیر حركت : جاده شیراز- بوشهر_روستای چهل چشمه_روستای زنگنه بن رود_روستای مراد آباد . _______________________________________ #چشمه_سیرمه #چشمه #تاسک #کلاسیاه #دشمن_زیاری #تنگ_کِریکَک #سیرمه #چاه_پهن #کوه_نار #بن_رود #دلی_خشک #تنگ_بلیتک #نوراباد_ممسنی #چهل_چشمه #زنگنه_بن_رود #کوهنوردی #ایرانگردی #قله_نوردی #طبیعت_پاک #شیراز #شیرازی #ایران_زیبا #گردشگری #سفر #طبیعتگردی #طبیعت_بکر #طبیعت #بوم_گردی #توریستی #کوه

برو به منبع اصلی