بعضی وقتا باید زد به دل جاده، گاهی هم پیش میاد که باید خودت

بعضی وقتا باید زد به دل جاده، گاهی هم پیش میاد که باید خودت یکیشو بسازی و اولین نفر توش قدم بزاری.

برو به منبع اصلی