: چه خبره!؟ میش نژاد تکسل روز صد و چهلمِ آبستنی سه قلویی Cre

: چه خبره!؟ میش نژاد تکسل روز صد و چهلمِ آبستنی سه قلویی . . . . . Credit: ‏For Credit/Removal, please DM . پست‌ها و کلیپهای قبلی رو از دست ندید . . #تکسل #انگلستان #بلژیک #دامداری #دامپروری #جهاد_کشاورزی #دامپزشک #دامپزشکان #دامپزشکی #گوسفندداری #چوپانی #دوقلوزایی #سه_قلو #زایمان #آبستنی #رومانف_گلستان #sheep #texel #uk #beltex #goats

برو به منبع اصلی