اگلنما سفید گلدون 12، ارتفاع گیاه حدود 20 سانت قیمت فقط 25 ه

اگلنما سفید گلدون 12، ارتفاع گیاه حدود 20 سانت قیمت فقط 25 هزار حداقل خرید 5 عدد امکان فروش بصورت تک در سایزهای مختلف می باشد. ارسال کمتر از 100 هزار تومان نداریم. #آگلونما #آگلونما_صورتی #آگلونما_قرمز #فیکوس #زاموفیلیا #زاموفیلیا_بلک #پتوس #اسکاندیس #اسپاتی_فیلوم #آگلونما_برفی #پتوس_حصیری #سینگینیوم_صورتی #دراسنا_کامپکت #پرنده_بهشتی #باباآدم #دیفن_باخیا #آلوکازیا

برو به منبع اصلی