عنوان اثر؛میراث ماندگار اثری نفیس درویترین ساعت زیباترین وآر

💎عنوان اثر؛میراث ماندگار . 💎اثری نفیس درویترین ساعت . 💎زیباترین وآرامبخش ترین نام جهان است *الله* . 💎ای در درون جانم و جان از تو بی‌خبر وز تو جهان پرست و جهان از تو بی‌خبر ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو پیر از تو بی‌نشان و جوان از تو بی‌خبر چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی‌خبر . 💎ساعت مذکور با برندAtlantikکه یکی ازبهترین برندهای کشور سوئیس می باشد. . 💎صفحه کارشده باقطر4دهم میلیمترکه دروسط کلمه جلاله الله باخط زیبای ثلت باتزئینات فوق العاده ظریف ختایی وشاه عباسی قلم زنی گردیده است. . 💎قاب روی صفحه وبندهای ساعت که ازجنس استیل است باتزئینات برگ وختایی کارشده که باتوجه به استحکام زیادفلزاستیل کاری فوق العاده زمان بر ودشواراست. . 💎عکس برداری از مجموعه هنراول استادتکاپویی . *باکمال احترام پذیرای انتقادات سازنده وپیشنهادات شماعزیزان هستیم.شادوپاینده باشید. #قلمزنی #انگشترفاخر #خاتم #خواتم #ساعت #engraving #art #handengraved #watch #Longines #watch

برو به منبع اصلی