پیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تپیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 ت

پیج دوم ما پارادوکس زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 ت

پیج دوم ما زیبای بتن و هنر ست کامل هر عکس 425،000 تومان ✅تحویل بیست روزه ❤️❤️❤️ زمان بهت اجازه می‌دهد که بتوانی آسیبی که سال‌ها پیش به شدیدترین شکل ممکن تو را تکان داده و ویران کرده، تماشا کنی. درست مثل این‌که مقابل خرابه‌های یک عمارت تاریخی ایستاده باشی. می‌توانی آسیب را درون خودت ببینی. زخم‌ها قدیمی‌اند اما جای‌شان هست. اغلب در این لحظه بغض می‌کنی و خودت را بغل می‌گیری چون فهمیده‌ای که چقدر آسیب‌پذیر بوده‌ای و چقدر بی‌دفاع. فاصله‌ای که میان خودِ کنونی‌ات و خودِ زخمی‌ات افتاده باعث می‌شود، بتوانی به آدمی که تو را رنجانده هم نگاه کنی. گاهی حقیر به‌نظرت می‌رسد، گاهی قابل‌ترحم و گاهی می‌بینی که تو از رنج عمیقی عبور کرده‌ای، خرابه‌ها را بازسازی کرده‌ای، تلاش کرده‌ای که حس مخرب لحظه‌ی آسیب را محو کنی اما آن آدم انگار جامانده و هنوز همان‌اندازه تلخ و مضر است. امروز برای آدمی که منشأ زخم عمیق شانزده سالگی‌‌ام بود، غمگین شدم. از رکودش و از وجودش که سرچشمه هیچ حس خوبی نیست. شاید اگر زمان بیش‌تری بگذرد، بتوانم از آن آدم برای این‌که مسبب عبورم از لحظه‌های سخت استیصال بود، حتی تشکر کنم. در غیاب آبیها #بتنی #هنربتن #دکوراتیو #وارمر #گلدان_خاص #homedecor #homedesign #homestyle

برو به منبع اصلی