⁉️ رایزر چیست: درواقع به هر مسیر عمودی که جهت عبور تاسیسات د

⁉️ رایزر چیست: درواقع به هر مسیر عمودی که جهت عبور تاسیسات در ساختمان از آن استفاده می�شود رایزر می�‌گویند. ‼️ رایزر برق ساختمان : ✅ رایزر تاسیسات الکتریکی (برقی) خود به 2 بخش تقسیم می شود، یکی رایزر جریان قوی و دیگری رایزر جریان ضعیف است. از رایزر جریان قوی جهت عبور کابل های برق 220 ولت و 380 ولت استفاده می شود و از رایزر جریان ضعیف جهت عبور کابل های آیفون، آنتن مرکزی، تلفن، دوربین مداربسته، اعلان حریق (و در کل هر چیزی که ولتاژ آن کمتر از 220 ولت باشد) استفاده می شود. اگر رایزر جریان قوی و رایزر جریان ضعیف در کنار یکدیگر قرار گیرند حداقل باید 30 سانتی متر بین آنها فاصله وجود داشته باشد. در هر طبقه بر روی رایزر جریان قوی و رایزر جریان ضعیف یک جعبه تقسیم مجزا تحت عنوان دریچه بازدید نصب می کنند تا در هر طبقه کابل ها قابل مشاهده باشند و در صورت لزوم بتوان به کابل ها دسترسی داشت یا آنها را تعویض کرد. رایزر و دریچه بازدید نباید در داخل یکی از واحدها ایجاد شود و فضای های عمومی مثل پارگرد راه پله هر کدام از طبقات یا فضای راهروی بین واحدها برای نصب رایزر و دریچه بازدید مناسب است. در ضمن از چاله آسانسور نباید به عنوان رایزر استفاده شود. ابعاد رایزر (البته باید دقت شود در این جا در مورد عرض و عمق رایزر صحبت می�کنیم زیرا که ارتفاع رایز همان ارتفاع طبقات است) بستگی به تعداد کابل�های برق، تلفن، اعلان حریق، آیفون، دوربین مداربسته، تعداد تابلوهای فرعی و … دارد. نوع رایزر در ساختمان�‌های کوچک معمولاً دارای عمق کم است و روی آن را با گچ می�پوشانند. اما در برج�ها به صورت یک اتاق مجزا در نظر گرفته می‌�شود. انتخاب محل رایزر باید به گونه�‌ای باشد که کمترین فاصله را نسبت به تابلوی اصلی -تابلوی کنتورها- داشته باشد. در تمامی نقشه�‌های برق محل رایزر و عرض و عمق آن و همچنین پلان سینی کشی باید مشخص شود. همچنین در صورت مشخص نبودن محل رایزر برق یا با توجه به تغییراتی که معمولاً هنگام ساخت در معماري ساختمان می دهند و یا عدم امکان تعیین دقیق مسیرهاي هادی�‌‎هاي برق به دلایلی از قبیل مزاحمت لوله هاي تاسیسات و غیره باید تیم پیمانکار برق با اتکا به تجربه و دانش خویش با مهندسین ساختمان محل رایزر و ابعاد آن را مشخص کنند و صورت جلسه کنند. اجرای رایزر می�‌تواند با نصب ساپورت و لوله�‌های برق باشد و یا می�‌تواند با اجرای نردبان یا سینی کابل باشد. . Insta: #donyaeamoozesh

برو به منبع اصلی