با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید یا ه

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن ارزش و اعتبار آدمی به"دل" است، دلی که مخزن اسرار الهی است و تنها چیزی است که خداوند آن را برای خود آفریده است. و سفارش‌ها در پاکسازی و حفظ و حراستش نموده و فرموده است که من در آسمان‌ها و زمین نمی‌گنجم اما در دل بنده‌ی مؤمن می‌گنجم. و برخی از بزرگان نیز به درستی گفته‌اند که هر چند کعبه خانه‌ی خداست، اما خداوند هرگز به آن خانه وارد نشده، و دل نیز خانه‌‌ای است که از وقتی که آفریده شده از آن بیرون نرفته است. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #آرزوی_وصال #باور #مقصد #حج #کعبه #مقاصد #عشق_الهی #طریقت #مکتب_کبرویه #کبرویه #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #کتاب_فروشی #قرآن_پژوهی #دین_پژوهی #najmekobrapub @najmekobrapub http://www.najmekobra.com https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی