زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی  زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی

زندگی را آسان بگیرید اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی

. #تازه_های_کتاب_شهرکتاب_آمل . زندگی را آسان بگیرید . اثر جدید دکتر کریستین نور تراپ کتابی جامع و کامل در مورد زندگی معنوی و تلفیق آن در مراقبت از خود برای زنان و مردان است. بد نیست از خودمان بپرسیم: مهمترین شخصی که می بایست مراقب او باشیم کیست؟ همسر؛ فرزندان، خانواده و یا همکاران. چه کسی را دائما با خود به این طرف و آن طرف می بریم. بله درست متوجه شدید؛ خود شما. خودی که آنقدر با او غریبه شده اید که دیگر او را نمی شناسید. مسلما مراقبت از سلامت جسم، ذهن و عواطف شما به آرامش تان منجر می شود و در سایه این آرامش و سلامتی است که می توانید بطور مثمر ثمر مراقب دیگران باشید. دکتر کریستین نور تراپ ما را دعوت می کند تا از دیدگاه تازه ای سلامت را در وجوه جسمانی، عاطفی و ذهنی بررسی کنیم و به ما می آموزد که چگونه با انرژی الهی به سلامتی روحی، عاطفی و جسمی برسیم، و ما را وا می دارد که عنان زندگی خود را به وی بسپاریم و بعد از آن به بدن خود به مثابه معبدی برای روح بنگریم و با مراقبت از آن به زندگی پربار و خلاقانه و پرثمری برای خود و عزیزانمان دست یابیم. او به ما یاد می دهد تا توازن را در بخشش وقت و انرژی و منابع خود حفظ کرده و احساس شرم و آسیب پذیری را از وجودمان بزداییم و با استفاده آگاهانه از انرژی جنسی برای افزایش سرزندگی و پرورش اگوی سالم و قوی و همچنین متعادل ساختن سیستم های درونی بدن با خوردن غذاهای سالم با قدرت و تمام توان بالقوه خود زندگی کنیم. این امر حاصل نمی شود جز با مراقبت از سلامت معنوی، عاطفی و جسمی خود. این کتاب دستنامه ای برای آوردن نیروهای آسمانی به زمین است. وقتی با نیروی الهی خود متحد باشید؛ زندگی برایتان آسان می شود. شما به یک راهنما دسترسی دارید که شما را هدایت می کند در مسیر درست حرکت کنید و انتخاب هایی داشته باشید که بهترین بهره را برای شما به همراه داشته باشند. . #شهرکتاب_آمل #شهرکتاب #amolbookcity #amolbook #bookcity #booklover #شهرکتاب_آمل #amol #کتاب_خوانی #کتابباز #کتابتاز #کتاب #کتابیسم

برو به منبع اصلی