درود بر شما امروزتون 1399/06/24 سرشار از انرژی مثبت عمر مےگذ

درود بر شما امروزتون 1399/06/24 سرشار از انرژی مثبت عمر مےگذرد و من بیشتر مےفہمم کہ هیچ چیز در دنیا ارزش گریہ کردن را ندارد ما آدمہا مدام چیزهایے را کہ اسمشان را مصیبت و بدبختے مےگذاریم در سرزمین افکارمان مےچرخانیم و دور مےکنیم و همین باعث مےشود در صدسالگے حسرتِ لذت نبردن از زندگے را بخوریم شاید کلمہ‌ی رها کردن و فرار کردن براے چنین لحظاتے بوجود آمده اند... از غصہ هایت فرار کن... در ناکجا آبادِ درونت رهایش کن و بہ دنبال هر چیز کہ شادت مےکند...روانہ شو... زندگے اگر چیزهاے زیادے براے گریہ کردن دارد، چیزهایے هم براے لبخند زدن دارد،فقط کافےست از تہ دلت بخواهے کہ زندگے را زندگے کنے ... #آشپزی #آشپزی_ایرانی #دلمه #دسر #تزیین_سالاد #ژله #دیزاین_غذا #باقالی_پلو #پاستا #جوجه_کباب #ته_دیگ #قیمه #قرمه #میوه_آرایی #کوفته_تبریزی #تزیین #تم_تولد #فینگر_فود #ژامبون #املت #سوپ #مربا #ترشی #کیک #شیرینی #لواشک #پلو #خورش #ماهی #مرغ

برو به منبع اصلی