رفع اتصالی برق در صورت بروز اتصالی کوتاه باید سعی در رفع اتص

🌟رفع اتصالی برق🌟 در صورت بروز اتصالی کوتاه باید سعی در رفع اتصال برق کرده و محل اتصالی را پیدا کنید، برای همین اگر سیستم برق ساختمان قدیمی است و تابلو برق ندارد و اتاقها و روشنایی و پریزها خط بندی نشدند و همه به یک خط جریان برق وصل هستند پیدا کردن اتصالی کمی دشوار میگردد. لذا چنانچه با وجود جدا کردن وسایل از برق باز هم فیوز پس از وصل کردن پایین میرود نوبت به کلیدهای روشنایی میرسد. باید تمام کلیدهای لامپها را در حالت خاموش قرار دهید٬ حالا دوباره فیوز را وصل کنید اگر فیوز نپرید یکی یکی کلید لامپها را روشن کنید هر کدام از کلیدها که باعث پریدن فیوز شود همان کلید یا سرپیچ آن، مشکل دارد و باید تعمیر شود. بعد از آن نوبت  پریزهاست که باید از سر خط یکی یکی بازشده و اتصالات آنها بررسی شود . . . . ⚡⚡Follow 》》》 ⚡⚡Follow 》》》 ⚡⚡Follow 》》》 ⚡⚡Follow 》》》 . . . . #برق #برق_صنعتی #تابلوبرق #آموزش_برق #موتورالکتریکی #مهندسی_برق #صنعت_.

برو به منبع اصلی