طراحي و ساخت آويز براي فضاي شوروم و نمايشگاه ، با سيستم _

طراحي و ساخت #روشنایی آويز براي فضاي شوروم و نمايشگاه ، با سيستم #باريسول _______________________________ #اوحانيان #بازرگانی_اوحانيان #سقف #سقف_کاذب #سقف_کشسان #سقف_کاذب_دکوراتیو #روشنایی #لوستر #لوسترمدرن #طراحی #معماری #باريسول #باريسول_ايران #ايران_باريسول #معماری_داخلی #كشسان #كشسان_آينه #كشسان_باريسول #سقفكشسان #سقفكششي #كشسان_پرينت #باريسول_ترانسلوسيد #باريسول_فرانسه #معماری_مدرن #باريسول_آرتوليس #آشپزخانه #ساختمان #ساختمانسازی #نورپردازی #روشنایی_لوکس

برو به منبع اصلی