کوکسی میسین پودر کوکسی میسین باریج متشکل از گیاه درمنه خزری

. . کوکسی میسین پودر کوکسی میسین باریج متشکل از گیاه درمنه خزری است که به عنوان یک داروی گیاهی ضد انگل دستگاه گوارش شناخته می شود. این محصول کاملا گیاهی بوده و سبب ایجاد گونه های مقاوم نمی شود، و نه تنها در پیشگیری بلکه در درمان کوکسیدیوز موثر است و موجب افزایش وزن طیور و بهبود وضعیت عملکرد گله و کاهش چشمگیر تلفات می شود. . . . . #باریج_اسانس #باریج_وت #دامداری #دام_و_طیور #دامپروری #مزرعه_داری #حیوانات_اهلی #دامپزشکی #دامپزشک

برو به منبع اصلی