تاریخ حدیث مکتوب شیعه در دوران نخستین ✏️عباس مفید یکی از راه

📔تاریخ حدیث مکتوب شیعه در دوران نخستین ✏️عباس مفید 📖 یکی از راه های سنجش اعتبار نگاشته های حدیثی، بررسی تاریخی روش اخذ، تدوین و انتقال حدیث در زمان حضور ائمه و پس از ایشان است. این نگاشته در صدد پژوهش در این موضوع و توجه به ویژگی های خاص تدوین و انتقال میراث مکتوب حدیثی شیعه است که کمتر در کتب تاریخ حدیث مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. از جمله این مباحث میتوان به بحث از کتابت حدیث و رواج آن در عصر حضور ائمه، شیوه های انتقال این میراث مکتوب و نیز روش های اطمینان زایی برای اتکا به منابع مکتوب و تدوین جوامع حدیثی بر طبق آن، اشاره کرد.   🔰 شومیز ، 415 ص ✅قیمت با 10٪ تخفیف👈 54/000✅ ❌❌قیمت پشت جلد 👈 60/000❌❌ . . 🌹 #شهر_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_باز #کتابیسم #کتاب_پر_سود #کتاب_حدیثی #کتاب_بخوانیم📚

برو به منبع اصلی